miércoles, 9 de febrero de 2011

09 de febreru 2011Cuando prometí dexar de falar de Danae
pinté
de blanco les parés.
Pela nueche
los cocos de lluz dibuxaron tetos roxos
na solombra del mundu.

Semeya: Danae / Rd´A